ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Print Friendly, PDF & Email
Πρ. Παυλόπουλος: Πυλώνας της Δημοκρατίας το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία!!!

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο έγινε δεκτό σε ακρόαση στο Προεδρικό Μέγαρο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΜΙΔΑ και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), την παραμονή και με την ευκαιρία του 36ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζοντας τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ και της Διεθνούς Ενώσεως κ. Στράτο Παραδιά και τα παρευρισκόμενα μέλη από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δήλωσε τα εξής:

“Για μιάν ακόμη χρονιά σας υποδέχομαι στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως μια Ένωση προσώπων, η οποία υπερασπίζεται -όπως επανειλημμένως έχω υπενθυμίσει- ένα από τα θεμελιωδέστερα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ήτοι το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία.

  1. Πριν απ’ όλα οφείλω να κάνω τις εξής επισημάνσεις ως προς το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία.

Α. Πρώτον, το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία κατοχυρώνεται όχι μόνον από το Σύνταγμα, αλλά και από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και μάλιστα πολλαπλώς.

Β. Δεύτερον, το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία, όπως ακριβώς προκύπτει από τις ως άνω θεσμικές του βάσεις, υπερβαίνει, καταφανώς, το πλαίσιο ενός stricto sensu ατομικού δικαιώματος και αποκτά μικτό περιεχόμενο, ως μέσο συμμετοχής καθενός στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Άρα, ως μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητάς του in globo.

Γ. Και, τρίτον, υπό τα κατά τ’ ανωτέρω δεδομένα το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία είναι ένας από τους πυλώνες, κυριολεκτικώς, της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και της Ελεύθερης Οικονομίας της Αγοράς.

  1. Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της συναγωγής των εξής, κρίσιμων, συμπερασμάτων:

Α. Όταν το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία αποδυναμώνεται, με όποιον τρόπο κι αν τούτο επέρχεται, έτι δε περαιτέρω όταν θίγεται ο ίδιος ο πυρήνας του, επέρχεται μια αντίστοιχη αποδυνάμωση των αντηρίδων τόσο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας όσο και της Ελεύθερης Οικονομίας της Αγοράς.

Β. Δείγματα αυτής της αποδυνάμωσης, και δη διαβρωτικά, συνιστούν π.χ. η διεύρυνση των ανισοτήτων, η δυσλειτουργία των κανόνων του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού και η αποστέωση του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, συνεπώς της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Γ. Πέραν των άλλων αρνητικών επιπτώσεων, αυτή η αποδόμηση του Δικαιώματος στην Ιδιοκτησία πρέπει να μας προβληματίσει και ως προς τις εν γένει αιτίες, οι οποίες ευνοούν, σε όλες σχεδόν τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την γέννηση μορφωμάτων λαϊκισμού που επιβουλεύονται, ευθέως, το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Και ο προβληματισμός αυτός γίνεται πολύ περισσότερο επιτακτικός ενόψει των προσεχών Ευρωεκλογών, κατά τις οποίες κρίνεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω για την συνέπεια, με την οποία αγωνίζεσθε για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσής σας. Σας συγχαίρω, επιπλέον, και για την εξαιρετική συνεργασία με τις άλλες συγγενείς Ενώσεις, τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς.”