Σύσκεψη ΠΟΜΙΔΑ με πολιτική ηγεσία Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη γραφειοκρατία στα συμβόλαια ακινήτων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γεώργιος Γεωργαντάς πραγματοποίησαν συνάντηση τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κ. Στράτο Παραδιά, τον Αντιπρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ και Πρόεδρο της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Χαϊδούτη και τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιο Ρούσκα. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επαφών με εκπροσώπους επαγγελματικών -επιστημονικών φορέων προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία ενημέρωση στα θέματα που αποτελούν τις προτεραιότητες του Υπουργείου.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν της γνωστής επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ με θέμα:  Πρώτος στόχος η πάταξη της γραφειοκρατίας στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων!  Ακολούθησε ιδιαίτερη συνεργασία με τον Υφυπουργό Γεώργιο Γεωργαντά, όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό των εμποδίων ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ζήτημα της βεβαίωσης πληρωμής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο έχει οδηγήσει ακόμα και σε ματαιώσεις συναλλαγών, λόγω του ότι πολλοί δήμοι ζητούν αναδρομικά ποσά αρκετών ετών από τους ιδιοκτήτες. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της νομιμοποίησης ημιυπαίθριων ή της τακτοποίησης αυθαιρεσιών από τους ιδιοκτήτες, μια διαδικασία η οποία έχει διαφοροποιήσει την επιφάνεια των ακινήτων, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση και στα αρχεία των δήμων (όπου καταβάλλεται το ΤΑΠ). Ετσι, όταν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης ζητεί βεβαίωση πληρωμής ΤΑΠ, εντοπίζεται η απόκλιση στα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και ο δήμος ζητεί την καταβολή επιπλέον ποσών αναδρομικά για τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη νομιμοποίηση των επιπλέον τετραγωνικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της αγοράς ακινήτων ζητούν να γίνει μια εθελοντική επικαιροποίηση των στοιχείων των σχετικών ακινήτων στους κατά τόπους δήμους, χωρίς όμως να ζητείται η αναδρομική καταβολή των εισφορών.

Παράλληλα, ζητήθηκε και η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών πολεοδομικής φύσεως, όπως επίσης και η συγχώνευσή τους. Ειδική μνεία έγινε και στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε σχέση με φόρους κληρονομιών και δωρεών, προκειμένου να είναι εφικτή η αποδοχή τους από τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν πολλαπλασιαστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές βεβαιώσεις, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολύμηνες καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμα και ακυρώσεις αγοραπωλησιών

Ο Υφυπουργός άκουσε τις προτάσεις των εκπροσώπων και συμφώνησε ότι άμεσα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίλυση πολλών από τα ζητήματα που τέθηκαν. Παρόμοιες συναντήσεις θα ακολουθήσουν με εκπροσώπους και άλλων φορέων για σειρά ζητημάτων που αφορούν στην απλούστευση διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.