Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων!!!

Print Friendly, PDF & Email

Άνοιξε στη σελίδα της ΑΑΔΕ η εφαρμογή κατάθεσης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το έτος 2020.

Σχετικά με τις εφετινές δηλώσεις οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αποζημιώσεις που έλαβαν από το Κράτος για τη μείωση των ενοικίων τους δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται ως εισόδημα.

2. Το έντυπο Ε2 δεν θα είναι εφέτος προ-συμπληρωμένο για τα εισοδήματα από τις συνήθεις μισθώσεις.

3. Για τα ανείσπρακτα μισθώματα του 2020, ειδικά για εφέτος αρκεί και η επίδοση εξώδικης δήλωσης προς το μισθωτή.

4. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας δήλωσης ανείσπρακτων παραμένει η υποχρέωση μετάβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Ο φόρος είναι πληρωτέος σε 8 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 3% σε περίπτωση εξόφλησής του με την πρώτη δόση.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ που αφορούν ειδικά τους ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων είναι οι εξής:

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (ΕΝΤΥΠΟ Ε1)

Ε Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

Α Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

Ε Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

η συνέχεια στο http://www.pomida.gr