ΑΜΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΥΤΙΜΕ.GR ΤΗΣ INTERAMERICAN!

Print Friendly, PDF & Email

Η ΠΟΜΙΔΑ KAI ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΥΤΙΜΕ.GR  ΤΗΣ INTERAMERICAN ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ!

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΝ 25€ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ!

Μια νέα εποχή εγκαινίασε η ΠΟΜΙΔΑ από τον Σεπτέμβριο του 2018 στο εξαιρετικής σημασίας ζήτημα της ασφάλισης ακινήτων των μελών της, η οποία μπορεί να συγκριθεί με την ”επανάσταση” που έκανε τον Ιούλιο του 2004, δημιουργώντας το πρώτο και μοναδικό εθνικής εμβέλειας «ομαδικό» ασφαλιστήριο κτιρίων!

Έχοντας να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της ψηφιακής υπερεξάπλωσης σε συνδυασμό με την δυσβάστακτη οικονομική κρίση που πλήττει πολλαπλάσια τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είδαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις να πολλαπλασιάζονται μέσα σε λίγα χρόνια, καθώς και την μεγάλη ανάγκη για ολοκληρωμένη και προσιτή ασφάλιση των μελών της, τόλμησε και έκανε το μεγάλο βήμα. Διευρύνοντας την ήδη πολύ πετυχημένη συνεργασία με την ηγέτιδα ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της ελληνικής αγοράς, την INTERAMERICANεντάσσει το πρόγραμμα ΠΟΜΙΔΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ  στην ψηφιακή πλατφόρμα της www.anytime.gr προσφέροντας την δυνατότητα στα παλιά και στα καινούργια μέλη μας να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για όλους τους κινδύνους άμεσα και σε πραγματικό χρόνο (real time), μέσω πολλών ασφαλιστικών και τιμολογιακών επιλογών και με πραγματική πρόσθετη έκπτωση 10% επί των τιμών της πλατφόρμας!

Τα νέα ασφαλιστήρια κατοικιών του προγράμματος ΠΟΜΙΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ θα συνάπτονται πλέον μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της AΝΥΤΙΜΕ, ενώ τα ασφαλιστήρια στα προγράμματα ΠΟΜΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ΠΟΜΙΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ θα εξακολουθήσουν να γίνονται  όπως έως τώρα, μέσω της «Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Κ2» – www.k-2.gr, ο επικεφαλής της οποίας κ. Νίκος Κεχαγιάογλου έχει πάντοτε την ευθύνη της ανάπτυξης του προγράμματος ασφάλισης κτιρίων της ΠΟΜΙΔΑ σε όλη την Ελλάδα ( τηλ. 210-99020900  &  210-3230400 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@k-2.gr ).

Τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ θα μπορούν να ασφαλίζουν τις κατοικίες τους μέσω τριών προγραμμάτων τα οποία διαφέρουν ως προς τις καλύψεις τις οποίες προσφέρουν και ως προς το αντίστοιχο κόστος τους. Ταυτόχρονα δικαιούνται τη μειωμένη ετήσια συνδρομή μέλους των 25€ αντί της κανονικής των 40€ ! 


Ποια είναι τα νέα προγράμματα ασφάλισης;

 • ECONOMIC

Προσφέρει  καλύψεις που προστατεύουν τις κατοικίες  από τους καταστροφικούς κινδύνους της πυρκαγιάς και του σεισμού, την δωρεάν κάλυψη των κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο ασφαλισμένο  διαμέρισμα  και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή έκρηξη. Το πρόγραμμα αυτό αποζημιώνει όλους τους κινδύνους σε ποσοστό 100% χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στην ζημιά, εκτός από την κάλυψη του σεισμού η οποία έχει απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Είναι ιδανικό για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο και θέλουν με πολύ μικρό κόστος να αντιμετωπίσουν αυτή τους την συμβατική υποχρέωση απέναντι στην τράπεζα.

 • VALUE

Προσφέρει ότι το Economic και επιπλέον τις καλύψεις των καιρικών φαινομένων, της θραύσης σωληνώσεων, τις ζημιές που θα κάνει κάποιος διαρρήκτης στο κτήριο, την αστική ευθύνη προς τρίτους από καιρικά φαινόμενα και θραύση σωληνώσεων, την απώλεια ενοικίου και  τη δόση στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ζημιάς. Αυτό το πρόγραμμα θωρακίζει καλύτερα τους ιδιοκτήτες αφού επεκτείνει την κάλυψη και σε άλλους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την ιδιοκτησία. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει συμμετοχή του πελάτη σε κάθε ζημιά, ύψους 500€.

 • PREMIUM

Αφορά την κάλυψη των ιδιοκατοικουμένων κατοικιών, αφού  ασφαλίζει  και το περιεχόμενο του σπιτιού με πλήρεις καλύψεις οι οποίες περιλαμβάνουν επιπλέον του προγράμματος Value, το βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων, την θραύση κρυστάλλων, τις κακόβουλες ενέργειες, την κλοπή, την γενική αστική ευθύνη και την νομική στήριξη. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει επίσης συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε ζημιά, ύψους 500€.

 • CONTENT & CONTENT PLUS

Προγράμματα που ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το περιεχόμενο της κατοικίας  και μπορούν να συνδυαστούν με τα Economic και  Value ή να αγοραστούν μόνα τους. Ασφαλίζουν μόνο δύο αξίες: 20.000€ και 40.000€. Τα προγράμματα αυτά αποζημιώνουν στο 100%  χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλισμένου. Οι καλύψεις που περιέχονται στα προγράμματα Content είναι ίδιες με αυτές του Premium αλλά αφορούν μόνο το περιεχόμενο. Το πρόγραμμα Plus περιέχει επιπλέον την κάλυψη του σεισμού.


Γιατί στα προγράμματα Value και Premium υπάρχει η συμμετοχή του ασφαλιζόμενου / απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρίας από το ποσό των 500€ ;

H διαδικασία δήλωσης της κάθε ζημιάς, καταγραφής, πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση του κόστους της και η όλη διακίνηση της διαδικασίας έγκρισης και πληρωμής της έχουν ένα τεράστιο διαχειριστικό κόστος για κάθε ασφαλιστική εταιρία, το οποίο επιβαρύνει συνολικά τα ασφάλιστρα όλων μας.  Ομως με την καθιέρωση της μικρής αυτής απαλλαγής μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολύ χαμηλότερο κόστος ασφάλισης για τους μεγάλους και σημαντικούς κινδύνους οι οποίοι μας απειλούν. Πράγματι, αφενός κανείς δεν θα ασφαλιζόταν αν η ασφαλιστική εταιρεία θα του κάλυπτε μόνο 500€ σε κάθε ζημιά, και αφετέρου καθένας ασφαλιζόμενος μπορεί να αντιμετωπίσει και μόνος του οποιαδήποτε μικροζημιά των 500€. Η πραγματική ανάγκη ασφάλισης μας είναι για να προφυλαχθούμε από τις μεγάλες καταστροφές που απειλούν  τα περιουσιακά στοιχεία μας, ακριβώς γιατί σήμερα το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η δυνατότητα αποταμίευση έχει πρακτικά εκμηδενιστεί και κανείς πλέον δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια μεγάλη καταστροφή στα περιουσιακά του στοιχεία. Η ασφάλιση συνεπώς αποτελεί τον πιο αξιόπιστο χρηματοοικονομικό μηχανισμό, τον μόνο ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει με ελάχιστο κόστος χρήματα, τα οποία ενεργοποιούνται άμεσα την στιγμή της πιο μεγάλης ανάγκης μας. Και τα ασφάλιστρα είναι τα μόνα χρήματα που πληρώνουμε και έχουν καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα σε μια μεγάλη περιουσιακή ζημιά.

Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα γιατί υπάρχει η απαλλαγή των 500€ ανά ζημιά, είναι για να διατηρηθεί όσο γίνεται χαμηλότερο το κόστος της ασφάλισης, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα να ασφαλιστούν όσο περισσότεροι ιδιοκτήτες μπορούν, κάτι που θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα όλους μας!

Η βάση ασφάλισης

Μπορούμε να ασφαλίσουμε τα κτήριά μας με αξίες 1000€, 1200€ ή 1600€ ανά τετραγωνικό μέτρο αναλόγως της ποιότητας και της κατασκευαστικής τους αξίας. Υπενθυμίζεται ότι δεν ασφαλίζεται η εμπορική ή η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου αλλά η αξία του κόστους ανακατασκευής του. Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει το κόστος των υλικών και το εργατοτεχνικό κόστος αποκατάστασης της όποιας ασφαλιζόμενης ζημιάς του κτιρίου. Το περιεχόμενο στο πρόγραμμα Premium ασφαλίζεται με 400€/τμ.

Το κόστος ασφάλισης

Το κόστος ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό και δίνει την δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να ασφαλίσει την ακίνητη περιουσία του επιλέγοντας εκείνο από τα προγράμματα ασφάλισης που ταιριάζει στις ανάγκες του. Πιο ειδικά οι συντελεστές ασφαλίστρων είναι οι εξής:

 • Economic0,9126‰ Το πρόγραμμα δίνεται υποχρεωτικά με την κάλυψη του σεισμού. Για 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 91,26€
 • Value χωρίς σεισμό: 0,3857‰  Για κάθε 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 38,57€
 • Value με σεισμό: 1,1372‰  Για κάθε 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 113,72€
 • Premium χωρίς σεισμό:
 1. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1.000€ / τμ, ο συντελεστής ασφάλισης είναι 0,5624‰.  Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 100.000€ και περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 140 Χ 0,5624=78,74€
 2. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1200€ / τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 0,5467‰.  Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 120.000€ και περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 160 Χ 0,5467=87,47€
 3. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1600€ / τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 0,5247‰.  Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 160.000€ και περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 200 Χ 0,5247=104,94€
 • Premium με σεισμό:
 1. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1000€ / τμ ο συντελεστής ασφάλισης είναι 1,4756‰.  Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 100.000€ και περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 140 Χ 1,4756=206,58
 2. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1200€ / τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 1,4397‰.  Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 120.000€ και περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 160 Χ 1,4397=230,35
 3. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1600€ / τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 1,3894‰.  Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 160.000€ και περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 200 Χ 1,3894=277,88
 • Content & Content Plus (μόνον περιεχόμενο)
 1. Για κεφάλαιο 20.000€ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 53,19€ για το Content και 119,58€ για το Content Plus
 2. Για κεφάλαιο 40.000€ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 66,46€ για το Content και 132,90€ για το Content Plus.

Ολες οι ανωτέρω τιμές αφορούν τελικό πληρωτέο κόστος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ασφάλιστρο και κάθε φόρος, τέλος ή επιβάρυνση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΥΤΙΜΕ – EKΠΤΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΜΙΔΑ

Η ασφάλιση πραγματοποιείται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο με τα εξής απλά βήματα:

– Επισκεφτόμαστε την ιστοσελίδα www.anytime.gr της INTERAMERICAN.

– Επιλέγουμε την κατηγορία «Σπίτι».

– Επιλέγουμε «Ασφαλιστείτε τώρα». 

– Επιλέγουμε από το μενού αν έχουμε ή όχι στεγαστικό δάνειο. Η ερώτηση γίνεται για να μπει ο ειδικός όρος δανειοληπτών στο συμβόλαιο, ενώ τα προγράμματα είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

-Στο πεδίο «Κωδικός προσφοράς» γράφουμε την λέξη «POMIDA» και αμέσως μετά, χωρίς κενό, τον αριθμό μητρώου μας ως μέλους, προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική έκπτωση 10% που ισχύει για τα μέλη μας! Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται στην ταυτότητά μας, ή μας δίνεται άμεσα από τη Γραμματεία της ΠΟΜΙΔΑ (τηλ. 2103213211, mail@pomida.gr).

Παράδειγμα Κωδικού Προσφοράς:POMIDA12345

– Επιλέγουμε «Υπολογισμός ασφαλίστρων» και εμφανίζονται τα προγράμματα ασφάλισης.

– Επιλέγουμε «Αγορά» στο πρόγραμμα που επιθυμούμε, εφόσον συμφωνούμε με το κόστος κλπ.

– Καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία της κατοικίας μας και του ασφαλιζόμενου ιδιοκτήτη της.

– Προχωρούμε στην καταβολή του ασφαλίστρου, μέσω της πιστωτικής μας κάρτας ή με τραπεζική μεταφορά μέσω web banking.

Η ασφάλισή μας ολοκληρώθηκεΤο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα μας αποσταλεί στο email μας! Το τυπώνουμε και το αρχειοθετούμε!

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ασφάλισης μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της  ANYTIME. H επικοινωνία γίνεται μέσω των τηλεφωνικών αριθμών 801-11-30000 ή 210-9460000. Σε αυτή την περίπτωση η αποστολή του συμβολαίου γίνεται με courier και η πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παραλαβή του ή μέσω τραπέζης.

*Τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ έχουν την ευχέρεια να ασφαλίζονται χωρίς κάλυψη σεισμού, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της ΑΝΥΤΙΜΕ!

Τονίζουμε και πάλι ότι η εξυπηρέτηση και υποστήριξη των μελών μας που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να γίνεται, όπως και για το υφιστάμενο πρόγραμμα που αφορά και ασφάλιση επαγγελματικών χώρων και κοινοχρήστων, από την «Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων Κ2»» – www.k-2.gr του υπεύθυνου σύμβουλου ανάπτυξης των προγραμμάτων ασφάλισης κτιρίων της ΠΟΜΙΔΑ κ. Νίκου Κεχαγιάογλου, στα τηλεφωνικά κέντρα 210-99020900  &  210-3230400 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@k-2.gr .

Απο www.pomida.gr