Νέο εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον!!!

Print Friendly, PDF & Email

Ως Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας (ΕΝ.Ι.ΑΚ.Α.) και μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. προτρέπουμε όλους όσους θα θελήσουν να υποβάλλουν πρόταση στο νέο πρόγραμμα να απευθυνθούν σε επαγγελματίες, ειδικούς για το κάθε κομμάτι της πρότασής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης, μια και αυτή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά πλέον και για να είναι επίσης σίγουροι όλα τα τεχνικά στοιχεία είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος και με τις προδιαγραφές που ισχύουν στους ανάλογους κανονισμούς. Επίσης πολλή μεγάλη προσοχή στα οικονομικά στοιχεία (τρόπος πληρωμής – εκχωρήσεις κ.α.) τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να μην υπάρξει απόρριψη τιμολογίου κ.λ.π.

Τονίζουμε επίσης, με την ευκαιρία της προκήρυξης του προγράμματος, ότι  όλοι μας θα πρέπει να δούμε το μέλλον και να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και δράσης τουλάχιστον όσο αφορά τον τομέα της ενέργειας και πως αυτή επιδρά στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτηρίου έτσι ώστε το εγχείρημα να έχει την απαιτούμενη οικονομική ανταπόδοση στα χρήματα τα οποία ξοδεύουμε για αυτό.

Φωτογραφία από ΕΙΠΑΚ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ)